wz
MFK Nové Město nad MetujíTextové pole:      Vítejte na stránkách fotbalového klubu MFK Nové Město nad Metují
Textové pole: Historie
Textové pole:  Hlavní sponzoři klubu

                                                                                                                    
DevaVanclZBAIvo UlichTextové pole: Jak šel čas
Textové pole: Historie klubu
Na počátku roku 2000 se skupina trenérů,rodičů a příznivců novoměstské kopané rozhodla ukončit postupný útlum fotbalu v Novém Městě nad Metují.Bylo založeno nové občanské sdružení pod názvem 
Městský fotbalový klub (MFK).
Tímto krokem došlo k vyčlenění fotbalového oddílu ze Sportovního klubu se snahou zachránit činnost pro 
80 chlapců v kategoriích mladších a starších žáků a přípravky. Nově vzniklý MFK si předsevzal,jako hlavní cíl,rozvoj mládežnické základny s postupným zapojením kategorií dorostu a mužů.
Jako každé odloučení a následný vznik nového subjektu bylo toto spojeno s počátečními finančními problémy,
které se s vypětím všech sil dařilo a daří překonat.Odměnou pro klub je druhá největší mládežnická základna 
v okrese. Více než 150 aktivně sportujících chlapců ve věku 5-18 let,je předpokladem,že dojde 
k postupnému zkvalitnění kategorie mužů.
Pravidelná sportovní činnost mládežnické základny MFK je tou nejlepší cestou,jak zabránit nebo omezit,nebezpečí vstupu chlapců na šikmou plochu.
Textové pole: Po vyčlenění fotbalového klubu z SK byla pouze družstva žáků aktivní.Hrála krajskou soutěž .
Systematická příprava a výborná parta chlapců i jejich rodičů přinesla zasloužený úspěch v podobě postupu do krajského přeboru.Od sezony 2002-2003 tak hrají žáci úspěšně krajský přebor a jejich cílem je tuto soutěž zachovat i pro další ročníky.
Textové pole: Dorostenecké družstvo vstoupilo do soutěží v sezoně 2000-2001.Partu někdejších novoměstských dorostenců doplnilo několik žáků a po krátké přípravě začali hrát okresní přebor.V této sezoně obsadili
2.místo a v ročníku 2001-2002 již okresní přebor vyhráli.Pro sezonu 2002-2003 byli zařazeni přímo do krajského přeboru.Po odchodu starších hráčů vzniklo velmi mladé mužstvo bez větších zkušeností a tak
umístění na 12.místě bylo pro všechny uspokojující.V dalších ročnících již bylo úspěšnější a zařadilo se mezi
stálé účastníky této soutěže. Od sezony 2011- 2012 hraje starší dorost nově vytvořenou soutěž „Východočeský přebor“ .

Družstvo mladšího dorostu začalo fungovat až v sezoně 2002-2003 po vstupu dorostu do krajského přeboru.
Začátky tohoto týmu vytvořeného převážně z končících žáků nebyly nijak oslnivé,ale postupem času se výsledky dostavily a konečné 11.místo byl úspěch.V dalších ročnících se již mimo herních kvalit projevily také
zkušenosti a dobré výsledky.
Textové pole: Družstvo mužů vzniklo v roce 2001 jen díky pochopení bývalých hráčů,kteří se na závěr své kariéry rozhodli 
vrátit z okolních mužstev do Nového Města nad Metují.Hned v prvním roce,kdy hráli okresní soutěž,dokázali,
že fotbal hrát nezapomněli a postoupili do okresního přeboru.V prvním roce v okresním přeboru skončili muži na šestém místě a ukázalo se,že je nutné mužstvo doplnit o mladé hráče.To se částečně podařilo a
v sezoně 2003-2004 skončili muži na třetím místě.V sezoně 2004-2005 bylo do družstva již zařazeno pět do-
rostenců hrajících krajský přebor,výkonnost šla nahoru a po jarní sérii 13 zápasů bez porážky se muži umístili na druhém místě a postoupili do I.B třídy. V sezoně 2007-2008 se mužstvu nedařilo a po třech
letech sestoupilo do OP. Okresní přebor v sezoně 2008-2009 jasně vyhrálo a postoupilo zpět do I.B třídy.

Textové pole: Postupným zvětšováním mládežnické základny bylo nutné vytvořit další družstva a tak vznikla „B“ mužstva.
Družstva žáků „B“ hrají okresní přebor Náchodska. U těchto mužstev není tak důležité umístění v soutěžích. Hlavním úkolem je připravit mladé hráče pro „A“ žáky a umožnit sportovat i těm,kteří nemají potřebnou výkonnost na vyšší soutěž.
Textové pole: Družstva přípravek jsou v našem klubu vlastně základním stavebním kamenem.Již v tomto nízkém věku se mladí borci učí nejen fotbalové abecedě,ale učí se žít v kolektivu,začínají pociťovat stav opojení 
z vítězství,smutek z porážky a učí se chápat pojem zodpovědnosti vůči kolektivu. Jen dostatečné množství mladých adeptů v každém ročníku zaručuje další koncepční práci celého klubu.Další nedílnou a mnohokrát opakovanou pravdou je,že u mladých borců by měli být nejlepší trenéři.Ze zkušeností vím,že dobrý trenér je u těchto mladých borců někdy víc než rodič. V našem oddílu se proto snažíme tyto zásady dodržovat a výsledkem toho jsou „A“ družstva mladších a starších přípravek hrající krajský přebor a „B“ družstva hrající okresní přebor. Další adepti jsou sdružováni v družstvu předpřípravky.
Dík za to patří všem trenérům a rodičům,kteří se o tyto chlapce starají. Zároveň tímto zveme další zájemce o kopanou do svých řad.
Textové pole: Po osmi letech od založení MFK se zúročuje dobrá práce trenérského kolektivu při výchově mladých hráčů a nastává příjemný problém,jak připravit další program činnosti pro hráče opouštějící dorosteneckou kategorii.Výkonný výbor zvážil situaci v možnosti složitého umísťování hráčů v okolních klubech a jednoznačně se přiklonil k řešení situace založením „B“ družstva mužů.
Vedením družstva byl pověřen MUDr.Jan Bělobrádek,kterému se na prvním tréninku sešel překvapivě velký počet bývalých dorostenců i starších hráčů,kteří by měli zájem hrát za „B“ muže. Doufejme,že založení „B“ mužů splní své hlavní poslání ve výchově dalších hráčů pro naše „A“ mužstvo.
Po dvouletém působení v okresní soutěži v sezoně 2008-2009 tuto soutěž vyhrálo a v sezoně 2009-2010 bude hrát okresní přebor.
Ammann CZ a.s.Bartoň-DobenínBartoň-DobenínTextové pole: Josef Bartoň - Dobenín
  Nové Město n.Met.